86-طراحی و ساخت پل عابر پیاده دریاچه رانوف

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی و ساخت پل عابر پیاده دریاچه رانوف محمدحسام حدیدی - دانشجوی کارشناسی عمران دانشگاه آزاد کرمانشاه چکیده مقاله: به کار گیری مزایای ذاتی بتن پیش تنیده همواره فناوری کابلهای معلق و کابلهای خارجی،بخشهای معماری و سازه رابه صورت اعجاب انگیزی در طراحی پل دریاچه رانوف به هم پیوند داد.این طراحی نشان داد که چگونه با استفاده از خصوصیات مقاومت و دوام بالای بتن می توان به سازه ای بسیار سبک ،ایمن و راحت جهت عبور عابران...