82-طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یك تونل نقره كمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D

مطالب دیگر:
📃پاورپوینت درباره عوامل شیمیایی و آنتی بیوتیک ها📃پاورپوینت درباره فیزیولوژی گیاهان زراعی📃پاورپوینت درباره کاهش و کنترل وزن📃استراتژی موثر برای کانال های کابل برق با سروصدای محدود📃پاورپوینت کانی📃پاورپوینت درباره قواعد عربی 2📃پاورپوینت درباره کنترل کیفی دستگاههای سی تی اسکن📃پاورپوینت درباره گردش آب و منابع آبی📃دانلود پاورپوینت درباره لیپو دیستروفی📃دانلود پاورپوینت کارگاه برنامه ریزی شهری📃پاورپوینت درباره معماری سازه و پیش تنیدگی📃پرسشنامه بررسی میزان رضایت مشتریان اینترنت adsl📃پرسشنامه ایجاد برند موثر📃پاورپوینت درباره اصول حسابداری 📃پاورپوینت درباره محتوای کنونی حرفه ی حسابداری📃پاورپوینت درباره مفروضات بنیادی، اصول و مفاهیم حسابداری📃پاورپوینت درباره حسابداری سبز در سطح حسابداری ملی(کلان) حسابداری سبز در سطح شرکت ها و سازمان ها(خرد)📃پاورپوینت درباره حسابداری رفتاری📃پاورپوینت درباره استاندارد حسابداري شماره 2📃پاورپوینت درباره تئوری های حسابداری(فصل اول هندریکسن)

مشخصات نویسندگان مقاله طراحی مجدد سیستم نگهداری و تحلیل پایداری ناحیه یک تونل نقره کمر به روش عددی تفاضل محدود نرم افزار FLAC3D علیرضا ابوالقاسمی - کارشناس ارشد مکانیک سنگ اصغر لادریان - استادیار دانشگاه اراک چکیده مقاله: به منظور ارزیابی مهندسی توده های سنگی در محدوده تونل سه نوع طبقه بندی ژئومکانیکی متداول طبقه بندی RMR اندیس کیفی تونل سازی در سنگ Q و شاخص مقاومت زمین شناسی GSI مورد استفاده قرارگرفته است با توجه به کیفیت و خصوصیات توده سنگ...